The ATMI-ASEAN 2ND HIGH-LEVEL POLICY FORUM 2022: Responding to Food Security and Inclusiveness Concerns: SESSION 2

#HLPF2022 về "Chuyển đổi hệ thốngthựcphẩm trong Khu vực ASEAN hậu COVID19" được tổ chức bởi International Food Policy Research Institute (IFPRI) phối hợp Viện Chính sách & Chiến lược Phát triển Nông nghiệp & Nông thôn (IPSARD), (SEARCA), và International Fund for Agricultural Development (IFAD)

HLPF 2022 sẽ xem các cuộc thảo luận về:

Định hình biến đổi hệ thống thực phẩm tại khu vực ĐÔNG NAM Á
Đảm bảo bao gồm các tiểu đông trong các chuỗi giá trị khu vực & toàn cầu

Các chiến lược giảm thiểu để kiểm soát tác động của các cú sốc bên ngoài

Đường link tham dự:

Link for Registration Day 1: https://bit.ly/HLPF_D1

Link for Registration Day 2: https://bit.ly/HLPF_D2

Link detail of the forum: https://bit.ly/HLPF2022

News

Partnerships

 

Video

Facebook